Fleurenfourage.nl in het Nederlands

Fleuren Fourage en Transport BV verzorgt naast de in- en verkoop van fourage ook al tientallen jaren als erkend transporteur en intermediair de in- en verkoop van mest voor vele klanten. Hierbij gaat het met name over pluimveemest, varkensmest en geitenmest maar ook voor alle overige stapelbare mest kunnen wij voor u de passende oplossing zijn. Met vele leveranciers en afnemers hebben wij in de loop der jaren een goede relatie opgebouwd.

Door onze eigen mestverwerking bij Fleuren Middelharnis BV, waar diverse mestsoorten worden gecomposteerd tot een optimale bodemverbeteraar en met een ideale bemestingswaarde kunnen we tegemoet komen aan de nieuwe mestwetgeving van 2014. Onze inrichting heeft een erkenning van het NVWA onder nummer NL7148.

Een groot gedeelte van deze mest, Fleurosa, vindt inmiddels via export haar weg naar Franse akkerbouwers. Los van deze export kennen wij diverse afzetkanalen. Mede door onze mestopslagen dragen wij er zorg voor dat de mest van onze klanten altijd wordt afgevoerd. Wij zijn daarmee een betrouwbare en stabiele factor zijn waarop zowel afnemers als leveranciers kunnen bouwen.

Pluimvee Mest

Pluimvee

Varkens Mest

Varkens

Geiten Mest

Geiten

Overige Mest

Overige

Afzetkanalen

Mest Foto

Het grote voordeel van ons bedrijf is dat wij een groot gedeelte van onze inkoop direct intern kunnen verwerken binnen onze tak van Fleuren Middelharnis BV. Naast onze eigen mestverwerking hebben wij ook diverse andere afzetkanalen waarbij wij verzekerd zijn van de afzet van mest. Zo leveren wij onze mest aan verschillende biomassa- en energiecentrales en diverse akkerbouwers in binnen- en buitenland.

Mestopslag

Wij beschikken over een grote op- en overslag capaciteit voor de diverse mestsoorten. Deze opslagen zijn gevestigd te Winssen, bij Fleuren Stierenmesterij BV als ook in Middelharnis bij Fleuren Middelharnis BV.

Mest Foto
Deze site en de inhoud daarvan zijn eigendom van Fleuren Fourage B.V. - Ontwerp en realisatie door Van Dongen Online